Børnehuset

BØRNEHUSET

Poulstrup Børnehus startede op den 1. august 2015 og har til huse i en tilbygning til Poulstrup Friskole på Poulstrup Skolevej 1-3. Børnehuset har et tæt samarbejde med Friskolen i form af brobygning mellem børnehus og friskole, trivselsdage, fælles arrangementer og mulighed for deltagelse i morgensamling.


Børnehuset består af en vuggestue- og en børnehavedel, med en normering på 15 børn i gennemsnit i vuggestuen og 58 børn i børnehavedelen. Vi råder over mange kvadratmeter, hvilket giver det enkelte barn optimale muligheder for at udvikle sig i eget tempo. Der er plads til fordybelse, leg og læring.

Udover vores egne lokaler, kan vi benytte os af skolens faciliteter såsom bibliotek, gymnastiksal, sløjd, hjemkundskab, musik, SFO osv.


Børnehuset har to legepladser som de kan benytte. På den ene side af tilbygningen er der sandkasse, klatrestativ, gynger, mooncar osv. På den anden side har vi bålplads, små fodboldmål og udeværksted. Begge legepladser er beliggende helt tæt op til skoven. Der er altid voksne på legepladsen sammen med børnene. Kun sjældent kan et par børn fra ældstegruppen lave aftale om at blive på legepladsen lidt længere.

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03