Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

I Poulstrup Friskoles SFO bygger vores værdigrundlag på tillid, fællesskab, respekt, ansvar og trivsel, som afspejler sig i dagligdagen i relationen mellem vores pædagoger, børn og forældre samt i relationen blandt børnene på tværs af klassetrin. På den måde sikrer vi, at vores børn er glade for at komme i skole og SFO og færdes i trygge rammer, hvorfor børnene har nemmere ved at opnå personlig og faglig udvikling.

Tillid

Fællesskab

Respekt

Ansvar

TrivselFokus på at skabe relationer blandt børnene, resulterer i tillid på tværs af årgange. Nærværende og ansvarlige pædagoger, som lytter og handler efter barnets behov, skaber tillid mellem børnene og pædagogerne. Gennem tæt dialog mellem forældre og pædagoger skabes tillid til pædagogernes dedikation og kompetencer. Tillid mellem pædagoger og ledelse skaber et positivt arbejdsmiljø.
Vi har et inkluderende miljø, hvor fælles aktiviteter på tværs af årgange fostrer venskab, tryghed og fællesskab. Det opnår vi bl.a. gennem Bål-onsdag, hvor fællesskab, samarbejde og inklusion er i højsædet og hvor der hygges om madlavningen og bålet. Forenings-SFO, som er et fysisk tilbud til vores børn i SFO’en to gange om ugen, har fokus på motion og fysiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for fællesskabet. Ligeledes benytter vi meget uderummet og vores nærområde, som er ideelt til at skabe et inkluderende miljø på tværs at klassetrin, kompetencer og relationer.


Fællesskab på tværs af Børnehuset og SFO plejes ligeledes gennem brobygning i forbindelsen med overgangen fra Børnehuset til skolen. Derudover går nogle børn fra 3. klasse hver onsdag over i Børnehuset, hvor de tilbringer halvanden time efter skole. Her forstærker de fællesskabet og relationerne til de kommende skolebørn, således at vi skaber nogle trygge rammer og glidende overgange fra Børnehuset til skole og SFO.
Alle respekterer og efterlever friskolens og SFO’ens værdier, hvorfor vi accepterer hinandens forskelligheder og har respekt for det enkelte individ i fællesskabet. Samtidig forventes der, at alle respekterer vores fælles rammer, omgivelser og regler.
Vi har et fælles ansvar for SFO’ens positive udvikling. Pædagoger og ansatte, tager ansvar for høj faglig udvikling og inklusion af nyankomne børn, forældre og ansatte. Børnene har eget ansvar for at efterleve skolen og SFO’ens værdier. Forældrene har ansvar for at børnene respekterer de voksne og SFO’ens faciliteter.
Når de fire øvrige værdier efterleves af det enkelte barn, er der et godt afsæt for trivsel. Vi er opmærksomme på, hvordan det enkelte barn trives socialt og har en omfattende anti-mobbe-strategi for at sikre, at alle børn føler sig trygge og er en del af fællesskabet.


Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03