Indmeld dit barn

INDMELD DIT BARN

Hvis man er interesseret i at indmelde sit barn i vuggestue eller børnehave hos Poulstrup Børnehus er man meget velkommen til at kontakte Børnehusleder Karen Risborg på tlf. 71 99 71 46 eller på mail kri@poulstrupfri.net.


Opskrivning og indmeldelse i vuggestuen:

  • Når jeres barn er født, vil det være en god idé, hvis I snarest herefter skriver jeres barn op.
  • Jeres barn kan starte i vuggestue præcis på den dag I ønsker det, efter barnet er fyldt 6 måneder (24 uger), såfremt der er plads i vuggestuen.
  • En stor fordel er, at vi er en integreret institution. Barnet har derfor mulighed for at blive sluset ind i børnehaven over den nødvendige periode.
  • Indmeldelse kan ske fra dag til dag.


Opskrivning og indmeldelse i børnehaven:

  • Jeres barn kan starte i børnehaven præcis på den dag I ønsker det, såfremt der er plads i børnehaven.
  • Barnet skal være fyldt 2 år og 10 måneder.
  • Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
  • Vi opfordrer til at I indmelder jeres barn så tidligt som muligt.


Udmeldelse:

  • Kan ske skriftligt med 1 måneds varsel, inden den 1. i hver måned.


Herunder findes indmeldelsesblanket til Poulstrup Børnehus. Blanketten udskrives, udfyldes og afleveres på kontoret på Poulstrup Friskole og Børnehus.


OBS: Grundet vores normering vil der i nogle tilfælde ikke være plads i vuggestuen eller børnehaven. I sådanne tilfælde vil der være mulighed for at komme på venteliste.


OBS: Børn, der har større søskende i børnehaven det år de skal starte i børnehaven, har som udgangspunkt søskendegaranti forudsat, at de skrives op inden de fylder 1 år. Børn, der skal starte i vuggestuen har som udgangspunkt IKKE søskendegaranti selvom de har større søskende i vuggestuen, børnehaven eller skolen. På en eventuel venteliste vil de dog blive placeret foran andre børn uden søskende i børnehuset eller skolen.


Indmeldelsesblanket Poulstrup Børnehus

Blanketter skal udskrives, udfyldes og afleveres på skolens kontor i underskrevet stand - eller sendes til sekretær-Anja´s mail --> afl@poulstrupfri.net

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03