Grupper

GRUPPER I BØRNEHUSET

VUGGESTUEN

Lopperne

MELLEM-GRUPPEN

Brumbasserne og Larverne

YNGSTE-GRUPPEN

Myretuen

ÆLDSTE-GRUPPEN

Sommerfuglene

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03