Friskolen

På Poulstrup Friskole er vi på nuværende tidspunkt 220 elever fordelt på 0. til 10. klasse, hvor vi tilstræber et elevantal på max. 22 elever pr. klasse. Eleverne modtager undervisning i stort set de samme fag, som er kendt fra den kommunale folkeskole, ligesom vi lever op til de samme undervisningskrav som folkeskolen. Dertil tilbyder vi afgangseksamen for eleverne i både 9. og 10. klasse.


Før og efter skole har eleverne fra 0. til 4. klasse mulighed for at benytte vores SFO, der har til huse i skolens kælder samt i den gamle pedelbolig. Af og til vil der ligeledes være håndbold, dans, fodbold og lignende i vores forenings-SFO.


Vores værdigrundlag, som bygger på tillid, fællesskab, respekt, ansvar og trivsel, afspejler sig i dagligdagen i relationen mellem vores lærere, pædagoger, elever og forældre samt i relationen blandt eleverne på tværs af klassetrin. På den måde sikrer vi, at vores elever er glade for at komme i skole og færdes i trygge rammer, hvorfor eleverne har nemmere ved at opnå personlig og faglig udvikling. 


"At rejse er at leve" skrev H.C Andersen - og vi skal naturligvis ud og se verden, så derfor er der afsat midler til, at alle klasser kan komme på ekskursioner ud af huset. For de yngre elever vil rejserne foregå inden for landets grænser, hvorimod vores 9. klasse rejser til udlandet en om året, for at give dem et større indblik i hvad der rører sig uden for Danmarks grænser. Samtidig rækker vi ud mod lokalsamfundet og søger samarbejde med både erhvervsliv og foreninger, for på den måde at introducere eleverne til livet uden for skolebænken.


Hvis du vil vide mere om dagligdagen på Poulstrup Friskole og Børnehus er du velkommen til at læse mere under nyheder eller besøge vores Facebook side, hvor vi jævnligt lægger billeder og opslag op.


Opdateret d. 30/10-2023

FRISKOLEN

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03