Indmeld dit barn

INDMELD DIT BARN

Hvis man er interesseret i at indmelde sit barn til skolegang på Poulstrup Friskole er man meget velkommen til at kontakte skoleleder Rune Carlsen på tlf. 71 99 71 45 eller på mail rca@poulstrupfri.net. Vi opfordrer til at man indmelder sit barn så tidligt som muligt.


Der er ligeledes mulighed for at komme i skolepraktik - dvs. at man som elev følger en normal skoledag i ca. 2 uger, for at se om man trives og godt kan se sig selv som elev på Poulstrup Friskole. Skolepraktikker starter op to gange om året - uge 43+44 og uge 10+11. Der er ingen forpligtelser ved at komme i skolepraktik.


Herunder findes indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole. Blanketten udskrives, udfyldes og afleveres på kontoret på Poulstrup Friskole og Børnehus.


OBS: Grundet vores normering vil der i nogle tilfælde ikke være plads i den pågældende klasse. I sådanne tilfælde vil der være mulighed for at komme på venteliste.


OBS: Børn, der har større søskende, som går på skolen det år de skal starte i 0. klasse, har som udgangspunkt søskendegaranti forudsat, at de skrives op inden de fylder 3 år. Børn, der har søskende som går på skolen, men som starter på et andet klassetrin end 0. klasse, har som udgangspunkt IKKE søskendegarati, men vil på eventuel venteliste blive placeret foran andre børn uden søskende på skolen.


Indmeldelsesblanket Poulstrup Friskole

Blanketter skal udskrives, udfyldes og afleveres på skolens kontor i underskrevet stand - eller sendes til sekretær-Anja´s mail --> afl@poulstrupfri.net

Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03